Vremenska postaja Blate - Dolenja vas

Vremenska postaja je postavljena v majhni vasici Blate. Blate so majhno gručasto naselje v občini Ribnica, vas je naslonjena na vznožje gozdnate vzpetine Bukovice (725 m). Za njo pa se razprostira 14 km dolga in čez 1000 m segajoča Velika gora, z najvišjim vrhom Turn (1254 m). Tik pod vasjo je zajeten kraški izvir Obrh in je zajetje za pokrajinski vodovod (Ima zelo veliko zaledje (Loški Potok, jamske vode), zato je močan). Rakitnica izvira v predelu Velike gore, kjer se menjajo skladi apnenca in dolomita. Ob obilnih padavinah poplavlja, v ponorih pa se dvigne do 12 metrov visoko, tako da nastane jezerce.

Sama vas Blate pa leži na nadmorski višini 500m.